บริการขนส่งอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

ด้วยการใช้ขีดความสามารถที่สมบูรณ์ของ FedEx FedEx Trade Networks ให้บริการพิเศษเฉพาะด้านสำหรับผู้จำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร

 • ครอบคลุมท่าเรือและประตูการค้าส่วนใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
 • บริการแบบทันเวลาพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลื่นไหลของกระบวนการผลิต
 • ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกด้านรหัสและอัตราภาษีเพื่อการชำระเงิน
 • ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)
 • โปรแกรมดำเนินพิธีการศุลกากรอัตโนมัติ
 • การฝากเก็บของไว้ในอารักขาศุลกากร (Customs Bond) และการประกันภัย
 • การขอคืนอากร (Duty Drawback) และสรุปยอดเงินอย่างละเอียด
 • การดำเนินพิธีการศุลกากรในประเทศต่างๆ ผ่านทางผู้ให้บริการด้านการดำเนินพิธีการศุลกากร

My Global Trade Data

 • เรียกดูความคืบหน้าการส่งสินค้าได้ตลอดเวลา ว่าผ่านศุลกากรหรือไม่ ถ้าไม่ เพราะเหตุใด
 • การเข้าถึงระบบติดตาม รายงาน และทำสำเนาเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ
 • เรียกดูข้อมูลข่าวสารการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ระเบียบข้อบังคับการนำเข้าสินค้า
 • เตรียมความพร้อมและจัดเก็บแบบฟอร์มศุลกากรทางออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 • ใช้ประโยชน์จาก FedEx Global Distribution System ของเราเพื่อดูข้อมูลคลังสินค้าแบบเรียลไทม์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวเลือกการขนส่งทั่วโลก

 • บริการขนส่งแบบยืดหยุ่นที่ออกแบบมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาการขนส่ง
 • บริการขนส่งทางอากาศไปยังตลาดหลักๆ ทั่วโลก เช่น การนำเข้าและการส่งออก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • การขนส่งทางทะเลทั่วโลกที่เชื่อถือได้ พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมที่ประหยัด เลือกเวลาการส่งและตัวเลือกเวลาการเดินเรือ
 • บริการขนส่งสินค้าที่จะช่วยขนส่งสินค้าของคุณไปยังจุดหมายปลายทางอย่างตรงเวลา และจัดการเอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ FedEx Trade Networks