Politică de confidenţialitate

FedEx Trade Networks, Inc. recunoaşte importanţa protejării confidenţialităţii utilizatorilor ftn.fedex.com și worldtariff.com. Informaţiile colectate sunt utilizate pentru a promova şi a îmbunătăţi serviciile pe care noi , filialele si reprezentanţii nostri autorizaţi le oferim pentru a îmbunătăţi conţinutul website-ului, pentru a vă contacta în legătură cu actualizări ale acestuia sau în alte scopuri promoţionale. Anumite pagini ale ftn.fedex.com, incluzând, dar fără a se limita la My Global Trade Data şi worldtariff.com, necesită înregistrarea sau o parolă în vederea accesului. Informaţiile obţinute de la utilizatorii înregistraţi pe aceste pagini pot fi utilizate, de asemenea, în scopurile comerciale ale FedEx Trade Networks, iar informaţiile salvate la navigarea pe website pot fi folosite, asa cum este descris in acest capitol.

Informaţiile colectate de la utilizatorii înregistraţi ai ftn.fedex.com şi worldtariff.com sunt utilizate pentru a îmbunătăţi serviciile oferite.

Conectarea la ftn.fedex.com vă oferă acces la My Global Trade Data la ftn.fedex.com. Conectarea la worldtariff.com vă oferă acces la WorldTariff pe worldtariff.com. în viitor, FedEx Trade Networks poate adăuga opţiuni suplimentare prin conectarea la ftn.fedex.com şi conectarea la worldtariff.com.

Consultaţi condiţiile generale ale serviciului FedEx Trade Networks, aplicabile pentru limitările responsabilităţii şi declinarea garanţiei aplicabile serviciilor FedEx Trade Networks dar şi pentru diferitele informaţii utilizate în serviciile FedEx Trade Networks.

Pentru mai multe informaţii despre această Politică de confidenţialitate, citiţi mai jos.


Ce informaţii colectează FedEx Trade Networks despre vizitatorii care accesează website-ul său?

Serverele Web ftn.fedex.com şi worldtariff.com utilizează un format de fișier jurnal extins, care înregistrează urmatoarele informaţii : data și ora vizitei, adresa site-ului de trimitere (locația din care un vizitator a accesat ftn.fedex.com sau worldtariff.com), tipul de browser Internet și adresa IP a vizitatorului. (Fişierul jurnal nu înregistrează adresa de e-mail a vizitatorului).


FedEx Trade Networks solicită informaţii personale?

Anumite pagini ale ftn.fedex.com şi worldtariff.com solicită informaţii personale. Acestea includ: paginile de înregistrare pentru My Global Trade Data şi worldtariff.com. Această listă poate fi extinsă fără preaviz situaţie in care informaţii suplimentare pot fi solicitate: numele dvs., adresa, adresa de e-mail, informaţiile de facturare şi profilul profesional. Aceste informaţii sunt colectate pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm serviciile, să vă oferim acces la informaţii şi servicii FedEx Trade Networks valoroase şi să vă facturăm aceste servicii in situaţia in care alegeţi să le utilizaţi.


Cum utilizează FedEx Trade Networks informaţiile?

Informaţiile colectate prin ftn.fedex.com şi worldtariff.com ne ajută să identificăm tipul de conţinut Web apreciat de clienţii nostri. Utilizăm aceste informaţii pentru a promova și a îmbunătăţi website-ul şi serviciile noastre. De asemenea, utilizăm aceste informaţii pentru a vă trimite notificări prin e-mail despre actualizări ale website-ului şi pentru a vă contacta prin alte mijloace, pentru marketing și nu numai. Politica noastră este să nu oferim, vindem sau distribuim sub orice altă formă informaţiile colectate prin acest site terţelor părţi din afara FedEx Corporation şi a filialelor sale (cu excepţia cazului în care este impus prin lege); totuşi, în anumite situaţii, putem recurge la furnizori pentru colectarea, utilizarea sau procesarea în beneficiul nostru a informaţiilor obţinute prin intermediul acestui site. Solicităm furnizorilor noştri să desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu politica nostra de confidenţialitate.


Ce se întâmplă când părăsesc ftn.fedex.com sau worldtariff.com pentru a accesa o legătură de pe Web FedEx Trade Networks către alt site?

Unele pagini de pe ftn.fedex.com şi worldtariff.com pot face referire la produse şi servicii găzduite de terţi. Când părăsiţi ftn.fedex.com sau worldtariff.com pentru a vizita unul dintre aceste site-uri, singurele informaţii transferate la terţi sunt faptul că migraţi de pe siteul ftn.fedex.com sau worldtariff.com. Această practică permite terţei părţi să monitorizeze traficul de pe propriul website, dar nu-i oferă nicio informaţie despre dvs. FedEx Trade Networks nu este răspunzătoare pentru politicile de confidenţialitate independente ale site-urilor terţilor. Sugestia noastră este să consultați politicile de confidenţialitate de pe site-urile respective pentru a putea face o evaluare asupra modalitaţii de utilizare a informaţiilor Dvs . personale.


Ce este un modul cookie?

Un modul cookie (informaţie salvată local de un calculator) este o serie de caractere de date, care, odată programată într-un website, este plasată de serverul Web în dosarul aplicaţiei browserului de pe computerul dvs. Odată ce modulul cookie este plasat pe computerul dvs., acesta va permite website-ului să vă "recunoască" în mod individual.


FedEx Trade Networks utilizează module cookie?

Modulele cookie sunt utilizate în două scopuri. Primul este să ofere FedEx Trade Networks capacitatea de a personaliza informaţiile pentru anumite segmente ale bazei sale de clienţi. în al doilea rând, modulele cookie sunt utilizate pentru a oferi FedEx Trade Networks posibilitatea de a asocia clienţii individuali cu profilul aferent. De exemplu, în momentul conectării la worldtariff.com, modulele cookie salvate pe computerul dvs. permit site-ului să „reţină” numele dvs. de utilizator şi parola.


Este posibilă ştergerea modulelor cookie de pe unitatea de disc?

Da, modulele cookie pot fi şterse de pe unitatea de disc. De asemenea, în funcţie de tipul de browser Web şi de versiunea browserului utilizat, puteţi modifica proprietăţile fişierului cookie, astfel încât modulele cookie să nu fie utilizate sau salvate. Solicitaţi mai multe informaţii de la furnizorul browserului privind eliminarea modulelor cookie.


Cum contactez FedEx Trade Networks?

Adresa noastră este:
FedEx Trade Networks, Inc.
6075 Poplar Avenue
Suite 422
Memphis, TN 38119

Putem fi contactaţi prin e-mail la gtd@ftn.fedex.com sau telefonic la numărul 1.716.879.1400.


Resurse suplimentare despre confidenţialitatea informaţiilor

Electronic Privacy Information Center atrage atenţia publicului asupra problemelor legate de libertăţile civile în legătură cu Infrastructura Informatică Naţională. EPIC Alert este buletinul online al Electronic Privacy Information Center din Washington, DC. Buletinul este bilunar şi tratează probleme legate de confidenţialitate şi de libertăţile civile în era informaţională.

FedEx Trade Networks îşi rezervă dreptul de a modifica Politica de confidenţialitate în orice moment, cu sau fără preaviz. Vă rugăm să consultaţi frecvent politica de confidenţialitate, în caz de modificări.

Utilizarea de către dvs. a ftn.fedex.com şi worldtariff.com constituie acordul dvs. faţă de această Politică de confidenţialitate.