Polityka prywatności

Firma FedEx Trade Networks, Inc. uważa za konieczną ochronę prywatności użytkowników stron internetowych ftn.fedex.com oraz worldtariff.com. Informacje, które zostają za ich pomocą zebrane wykorzystywane są do usprawnienia oferowanych przez nas usług, do ulepszenia treści tych stron internetowych oraz do przekazywania użytkownikom powiadomień o aktualizacjach lub dla innych celów marketingowych. Dostęp do określonych sekcji strony internetowej ftn.fedex.com, w szczególności usług My Global Trade Data oraz witryny worldtariff.com, wymaga rejestracji lub podania hasła. Informacje uzyskane od użytkowników zarejestrowanych w tych sekcjach mogą być również wykorzystywane dla celów marketingowych firmy FedEx Trade Networks, a pliki cookie mogą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Dane pliku dziennika i inne informacje zebrane od zarejestrowanych użytkowników witryn ftn.fedex.com oraz worldtariff.com są wykorzystywane do usprawnienia tych witryn pod kątem wygody użytkowników.

Posiadanie konta na stronie internetowej ftn.fedex.com pozwala na uzyskanie dostępu do usługi My Global Trade Data. Posiadanie konta na stronie internetowej worldtariff.com pozwala na uzyskanie dostępu do usługi WorldTariff. Firma FedEx Trade Networks może w przyszłości dodać inne usługi do tych oferowanych obecnie w ramach posiadania konta w serwisie ftn.fedex.com oraz worldtariff.com.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami i zasadami świadczenia usług przez firmę FedEx Trade Networks w zakresie ograniczeń odpowiedzialności oraz jej wyłączenia z tytułu gwarancji po stronie firmy FedEx Trade Networks, a także informacji wykorzystywanych w ramach świadczenia tych usług.

Więcej informacji o Polityce Prywatności znajduje się poniżej.


Jakie informacje o osobach odwiedzających jej strony internetowe zbiera firma FedEx Trade Networks?

Serwery internetowe stron ftn.fedex.com oraz worldtariff.com korzystają z rozszerzonego formatu pliku dziennika, w którym zapisywane są: data i godzina odwiedzin, adres wejścia (fizyczna lokalizacja, z której nastąpiło wejście na stronę internetową ftn.fedex.com lub worldtariff.com), rodzaj przeglądarki internetowej oraz adres IP użytkownika. (Każdy łączący się z Internetem komputer ma dla celów identyfikacji przydzielany unikalny numer, tzw. adres IP). W pliku dziennika nie jest zapisywany adres e-mail użytkownika.


Czy firma FedEx Trade Networks prosi o udostępnienie danych personalnych?

Niektóre sekcje witryn ftn.fedex.com oraz worldtariff.com wymagają podania danych personalnych. Sekcje te to strony rejestracji użytkownika w zakresie usługi My Global Trade Data oraz witryny worldtariff.com. Lista takich sekcji może zostać rozszerzona bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku rozszerzenia listy konieczne może okazać się podanie dodatkowych informacji. Podczas rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, danych płatniczych oraz profilu działalności gospodarczej. Informacje te pozwalają nam ulepszać oferowane usługi oraz oferować dostęp do danych i usług opartych na informacjach zebranych z Internetu; dzięki danym płatniczym możemy pobierać od użytkowników opłaty za korzystanie z w/w danych i usług.


W jaki sposób firma FedEx Trade Networks wykorzystuje zebrane informacje?

Informacje zebrane przez witryny ftn.fedex.com oraz worldtariff.com pomagają zidentyfikować rodzaj treści, których poszukują nasi klienci. Wykorzystujemy te informacje do usprawnienia działania naszych stron internetowych oraz naszych usług. Wykorzystujemy te informacje także po to, by wysyłać użytkownikom pocztą elektroniczną powiadomienia o aktualizacjach naszych witryn oraz do kontaktowania się innymi kanałami z użytkownikami w celach marketingowych i innych. Nasza polityka zabrania udostępniania, sprzedawania oraz innego rozpowszechniania informacji zebranych przez nasze witryny stronom trzecim niezwiązanym ze spółką FedEx Corporation oraz jej podmiotami zależnymi (chyba że działanie takie jest nakazane przez obowiązujące przepisy prawa); z zastrzeżeniem jednak, że w niektórych wypadkach możemy korzystać z usług odpowiednich firm w celu zbierania, wykorzystania i innego przetwarzania informacji uzyskanych przez nasze witryny. Od tych firm wymagamy działania w zgodzie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz naszymi wymogami.


Co dzieje się w przypadku przejścia z witryny ftn.fedex.com lub worldtariff.com na inną stronę internetową?

Niektóre sekcje witryn ftn.fedex.com oraz worldtariff.com mogą zwierać produkty i usługi hostowane przez strony trzecie. Podczas opuszczania witryny ftn.fedex.com lub worldtariff.com jedyną informacją przekazywaną stronom trzecim jest informacja, że wejście na daną witrynę nastąpiło z adresu ftn.fedex.com lub worldtariff.com (adres wejścia). Pozwala to stronom trzecim monitorować ruch na ich witrynach, ale nie przekazuje im żadnych informacji o użytkownikach odwiedzających te witryny. Firma FedEx Trade Networks nie odpowiada ani nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności stosowane przez te strony trzecie. Zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na tych witrynach pozwoli określić sposób wykorzystania przez nie informacji o odwiedzających je użytkownikach.


Czym są pliki cookie?

Plik cookie to ciąg danych związanych z daną witryną, zapisywany przez serwer internetowy w komputerze użytkownika w postaci pliku w folderze przeglądarki internetowej. Po ich zapisaniu w komputerze pliki cookie pozwalają danej witrynie „rozpoznać" określonego użytkownika.


Czy firma FedEx Trade Networks korzysta z plików cookie?

Korzystanie z plików cookie pozwala osiągnąć dwa cele. Po pierwsze umożliwia to firmie FedEx Trade Networks spersonalizowanie informacji w określonych segmentach jej bazy klientów. Po drugie, w niektórych przypadkach pliki cookie pozwalają firmie FedEx Trade Networks skojarzyć indywidualnych klientów z ich profilami informacyjnymi. Przykładowo, witryna worldtariff.com może za pomocą plików cookie „zapamiętać" identyfikator użytkownika w trakcie logowania się do niej z danego komputera.


Czy pliki cookie można usunąć z dysku twardego komputera?

Tak, pliki cookie można usunąć z dysku twardego komputera. W zależności od rodzaju przeglądarki i jej wersji można również zmienić właściwości w zakresie plików cookie, tak aby nie były one wykorzystywane ani zapisywane. Więcej informacji o usuwaniu plików cookie ciasteczek można uzyskać u producenta przeglądarki.


Jak można skontaktować się z firmą FedEx Trade Networks?

Nasz adres pocztowy to:
FedEx Trade Networks, Inc.
6075 Poplar Avenue
Suite 422
Memphis, TN 38119

Nasz adres e-mail to gtd@ftn.fedex.com, a numer telefonu to 1.716.879.1400.


Dodatkowe źródła informacji w zakresie prywatności danych

Centrum Prywatności Danych Elektronicznych (Electronic Privacy Information Center, EPIC) skupia uwagę publiczną na kwestiach swobód obywatelskich w zakresie Narodowej Infrastruktury Informacyjnej (National Information Infrastructure). Alert EPIC jest biuletynem online wydawanym przez Centrum Prywatności Danych Elektronicznych w Waszyngtonie. Biuletyn ukazuje się co dwa tygodnie i odnosi się do kwestii związanych z prywatnością i swobodami obywatelskimi w dobie informacji.

Firma FedEx Trade Networks zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Prosimy o częste sprawdzanie treści Polityki prywatności na wypadek wprowadzenia do niej zmian.

Korzystanie z witryn ftn.fedex.com oraz worldtariff.com oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.