Privacy-beleid

FedEx Trade Networks, Inc. erkent het belang van privacybescherming van de gebruikers van ftn.fedex.com en worldtariff.com. De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor marketing doeleinden en om de diensten te verbeteren die wij en onze dochtermaatschappijen aanbieden, om de inhoud van de website te verbeteren en om met u in contact te treden teneinde u te informeren omtrent updates van de web site of voor andere marketing doeleinden. Voor toegang tot sommige delen van ftn.fedex.com, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, My Global Trade Data en worldtariff.com, zijn registratie of een wachtwoord nodig. Informatie verkregen van geregistreerde gebruikers van deze delen wordt mogelijk ook gebruikt door FedEx Trade Networks voor marketing doeleinden, en cookies kunnen gebruikt worden in deze en andere delen, zoals beschreven in dit Beleid. Gegevens in het logbestand en andere informatie verkregen van geregistreerde gebruikers van ftn.fedex.com en worldtariff.com worden gebruikt om klantenervaring te verbeteren.

De ftn.fedex.com Login geeft u toegang tot My Global Trade Data at ftn.fedex.com. worldtariff.com Login geeft u toegang tot WorldTariff op ftn.fedex.com. In de toekomst kan FedEx Trade Networks functies toevoegen aan de functies toegankelijk via ftn.fedex.com Login en worldtariff.com Login.

Nadere informatie over de afwijzingen van garantie of beperkingen van aansprakelijkheid voor de toepasselijke FedEx Trade Networks dienst vindt u in de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot FedEx Trade Networks diensten en in diverse informatie gebruikt in FedEx Trade Networks diensten.

Nadere informatie over dit Privacy-beleid vindt u onderstaand.

Welke informatie legt FedEx Trade Networks vast over bezoekers aan haar website?

De webservers van ftn.fedex.com en worldtariff.com maken gebruik van een uitgebreid logbestandformaat dat het volgende vastlegt: tijd en datum van bezoek, verwijzend adres (locatie waarvan een bezoeker naar ftn.fedex.com of worldtariff.com komt), Internet browser soort en het IP-adres van de bezoeker. (Iedere computer op het Internet krijgt een uniek nummer, een IP-adres, voor identificatiedoeleinden). Het logbestand legt het e-mailadres van een bezoeker niet vast.

Vraagt FedEx Trade Networks om persoonlijke informatie?

Sommige delen van ftn.fedex.com en worldtariff.com vragen om persoonlijke informatie. Deze omvatten: registratiepaginas voor My Global Trade Data en worldtariff.com. Deze lijst kan uitgebreid worden zonder kennisgeving. Indien het uitgebreid wordt is het mogelijk dat verdere informatie nodig is. In deze delen worden uw naam en adres, e-mailadres, facturatiegegevens en zakelijk profiel gevraagd. Deze informatie wordt verzameld om ons te helpen met de ontwikkeling van onze diensten, om u toegang te geven tot waardevolle informatie over FedEx Trade Networks op het Internet en om u te factureren voor diensten als u ervoor kiest die te gebruiken.

Hoe wordt die informatie door FedEx Trade Networks gebruikt?

De informatie verzameld via ftn.fedex.com en worldtariff.com helpt ons met het identificeren van de website-inhoud waar onze klanten de meeste waarde aan hechten. Wij gebruiken deze informatie voor de marketing en het verbeteren van de website en onze diensten. Wij gebruiken deze informatie ook om u e-mailberichten te sturen over updates aan onze website, en om op andere manieren met u in contact te treden voor marketing- en andere doeleinden. Ons beleid is dat wij de informatie verzameld via deze website niet weggeven, verkopen of op enige andere manier verspreiden aan derden buiten de FedEx Corporation en haar dochtermaatschappijen (behalve als dit wettelijk verplicht is); dit op voorwaarde echter dat in sommige gevallen wij leveranciers kunnen gebruiken om ons te helpen met het verzamelen, gebruiken of op een andere manier verwerken van de informatie verkregen via deze site. Wij verplichten onze leveranciers zulke activiteiten in overeenstemming met dit beleid en onze vereisten uit te voeren.

Wat gebeurd er wanneer ik van ftn.fedex.com of worldtariff.com een website bezoek die aan FedEx Trade Networks gekoppeld is?

Delen van ftn.fedex.com en worldtariff.com bestaan mogelijk uit producten en diensten die door derden aangeboden worden. Wanneer u ftn.fedex.com of worldtariff.com verlaat om een van deze sites te bezoeken, de enige informatie uitgewisseld met derden is het feit dat u van ftn.fedex.com of worldtariff.com kwam (het verwijzend adres). Deze praktijk maakt het mogelijk voor derden hun eigen website-verkeer te controleren, maar verstrekt geen informatie over u aan hen. FedEx Trade Networks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onafhankelijke privacy-beleid van onze sites van derden. U moet het privacy-beleid van die sites raadplegen om te bepalen hoe uw informatie gebruikt kan worden.

Wat is een „cookie”?

Een cookie is een serie van datakarakters die, wanneer geprogrammeerd in een website, in de applicatiemap van de browser op uw computer geplaatst worden door de webserver. Wanneer de cookie op uw computer staat, kan de website u „herkennen” als een uniek persoon.

Hoe worden cookies door FedEx Trade Networks gebruikt?

Cookies worden voor twee doeleinden gebruikt. Het eerste is om FedEx Trade Networks in staat te stellen informatie in bepaalde delen van haar klantenadministratie te personaliseren. Het tweede is dat, in sommige gevallen, cookies gebruikt worden om FedEx Trade Networks in staat te stellen individuele klanten met hun informatieprofielen te associëren. Bijvoorbeeld, door cookies te gebruiken kan worldtariff.com Login uw gebruikers-ID "herinneren" als u inlogt op worldtariff.com op uw computer.

Is het mogelijk cookies van mijn harde schijf te verwijderen?

Ja, cookies kunnen van uw harde schijf verwijderd worden. Bovendien, afhankelijk van het soort browser en de versie daarvan die u gebruikt, kunt u mogelijk de eigenschappen van uw cookiebestand wijzigen zodat cookies niet gebruikt of opgeslagen worden. Raadpleeg uw browser-leverancier voor nadere informatie over het verwijderen van cookies.

Hoe neem ik contact op met FedEx Trade Networks?

Ons correspondentieadres is:
FedEx Trade Networks, Inc.
6075 Poplar Avenue
Suite 422
Memphis, TN 38119

U kunt ons bereiken via e-mail op gtd@ftn.fedex.com of per telefoon op +1.716.879.1400.

Meer hulpmiddelen over informatieprivacy

Het Electronic Privacy Information Center (V.S.) richt de aandacht van het publiek op opkomende problemen met openbare vrijheden met betrekking tot de National Information Infrastructure. EPIC Alert is de online nieuwsbrief van het Electronic Privacy Information Center in Washington, DC. De nieuwsbrief verschijnt iedere 14 dagen en beschrijft problemen met betrekking tot privacy en publieke vrijheden in het informatietijdperk.

FedEx Trade Networks behoudt zich het recht voor het Privacy-beleid elk willekeurig moment met of zonder kennisgeving te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken in het geval dat er wijzigingen zijn.

Door uw gebruik van ftn.fedex.com en worldtariff.com geeft u te kennen dat u akkoord gaat met dit Privacy-beleid.