Zásady ochrany osobních údajů

FedEx Trade Networks, Inc. uznává důležitost ochrany soukromí uživatelů webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com. Shromážděné informace jsou využívány k vylepšování a obchodu se službami, které naše společnosti či naše dceřiné společnosti nabízejí, ke zdokonalení obsahu webových stránek a k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ohledně nových aktualizací webových stránek a k jiným marketingovým účelům. Určité oblasti webových stránek ftn.fedex.com, například My Global Trade Data a worldtariff.com, vyžadují pro přístup registraci nebo heslo. Informace získané od takovýchto registrovaných uživatelů mohou být také použity pro marketingové účely společnosti FedEx Trade Networks a pro stejné či jiné účely mohou být použity soubory cookie, jak je popsáno v rámci Zásad ochrany osobních údajů. Přihlašovací data a ostatní informace získané od registrovaných uživatelů webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com jsou využívány pro zdokonalení služeb pro zákazníky.

Přihlášením na webových stránkách ftn.fedex.com získáte přístup k My Global Trade Data na webových stránkách ftn.fedex.com. Přihlášením na webových stránkách worldtariff.com získáte přístup k WorldTariff na webových stránkách worldtariff.com. V budoucnu může společnost FedEx Trade Networks přidat další funkce k těm poskytovaným uživatelům přihlášeným prostřednictvím webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Pročtěte si prosím podmínky týkající se platných služeb společnosti FedEx Trade Networks pro zjištění omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk ve vztahu ke službám společnosti FedEx Trade Networks a také dalších informací týkajících se služeb společnosti FedEx Trade Networks.

Pro více informací o těchto Zásadách ochrany osobních údajů čtěte prosím níže.

Jaké informace společnost FedEx Trade Networks shromažďuje o návštěvnících svých webových stránek?
Webové servery ftn.fedex.com a worldtariff používají formát rozšířeného záznamového souboru, který zachycuje: datum a čas návštěvy, odkazující adresu (místo, odkud návštěvník přichází na ftn.fedex.com nebo worldtariff.com), typ internetového prohlížeče a IP adresu návštěvníka. (Každý počítač, který se připojuje k internetu, má pro účely identifikace přiřazeno unikátní číslo, tzv. IP adresu). Záznamový soubor nezachycuje e-mailovou adresu návštěvníka

Požaduje společnost FedEx Trade Networks osobní informace?
Některé z oblastí webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com požadují osobní informace. Patří mezi ně: Registrační stránky My Global Trade Data a worldtariff.com. Tento seznam může být rozšířen bez předchozího upozornění. V případě takovéhoto rozšíření mohou být požadovány doplňující informace. V těchto oblastech jsou požadovány vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, fakturační údaje a obchodní profil. Tyto informace jsou shromažďovány, abychom mohli dále rozvíjet naše služby, poskytovat přístup k cenným internetovým službám a informacím a také vystavovat fakturační doklady za vámi zvolené služby, za předpokladu, že se je rozhodnete využívat.

Jak společnost FedEx Trade Networks s informacemi nakládá?
Informace shromážděné prostřednictvím webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com nám pomáhají identifikovat typ webového obsahu, který je pro naše zákazníky nejhodnotnější Tyto informace používáme pro nabídku a zlepšování našich webových stránek a služeb. Informace jsou také využívány k zasílání oznámení o aktualizacích webových stránek a k dalšímu kontaktu s vámi pro marketingové a jiné účely. Naší strategií není informace shromážděné prostřednictvím webových stránek poskytovat, prodávat či jinak distribuovat třetím stranám mimo společnost FedEx Corporation a její dceřiné společnosti (pokud to není vyžadováno ze zákona), nicméně v některých případech můžeme pro shromáždění, použití nebo jiné zpracování takovýchto informací využívat dodavatele, a to za účelem jejich kvalitnějšího využití. Po našich dodavatelích však vyžadujeme, aby takovéto činnosti vykonávali v souladu s výše zmíněnou strategií a našimi požadavky.

Co se stane, když přejdu z webových stránek ftn.fedex.com nebo worldtariff.com na webové stránky, na které FedEx Trade Networks odkazuje?
Některé součásti webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com mohou obsahovat produkty a služby třetích stran. Pokud na takovéto webové stránky přejdete z ftn.fedex.com nebo worldtariff.com, jedinou informací, kterou třetí strana obdrží, je skutečnost, že jste přišli z ftn.fedex.com nebo worldtariff.com (odkazující adresa). Tento postup umožňuje třetí straně sledovat data o provozu své vlastní webové stránky, nicméně jí neposkytuje žádné informace o vás. Společnost FedEx Trade Networks není zodpovědná za individuální zásady ochrany osobních údajů webových stránek našich třetích stran. Pro určení toho, jaké informace budou použity, prostudujte zásady ochrany osobních údajů na takovýchto webových stránkách.

Co je soubor cookie?
Cookie je soubor znakových dat, které jsou umístěny webovým serverem do složky prohlížeče na vašem počítači po návštěvě určité stránky. Jakmile je soubor cookie umístěn na váš počítač, webová stránka vás bude schopna „rozeznat“ jako unikátní osobu.

Používá společnost FedEx Trade Networks soubory cookie?
Soubory cookie jsou používány k dosažení dvou cílů. Prvním z nich je získání schopnosti personalizovat informace pro určité segmenty zákazníků. Druhým cílem je, aby společnost FedEx Trade Networks mohla přiřadit jednotlivé zákazníky k jejich informačním profilům. Například pomocí souborů cookie si může worldtariff.com „zapamatovat“ vaše přihlašovací jméno pro další přihlášení na webové stránky z vašeho počítače.

Je možné soubory cookie z pevného disku odstranit?
Ano, soubory cookie je možné odstranit z pevného disku. V závislosti na typu vámi používaného internetového prohlížeče můžete také nastavit vlastnosti souborů cookie, a to například, aby nebyly používány či ukládány. Pro více informací o odstraňování souborů cookie se prosím poraďte s vaším poskytovatelem internetového prohlížeče.

Jak mohu kontaktovat společnost FedEx Trade Networks?
Naše poštovní adresa je:
FedEx Trade Networks, Inc.
6075 Poplar Avenue Suite 422
Memphis, TN 38119

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na gtd@ftn.fedex.com nebo telefonicky na 1.716.879.1400.

Další zdroje o ochraně informací
Středisko Electronic Privacy Information Center zaměřuje pozornost veřejnosti na nově vznikající problémy občanských svobod ve vztahu k národní informační infrastruktuře. EPIC Alert je on-line zpravodaj střediska Electronic Privacy Information Center ve Washingtonu, DC. Zpravodaj je vydáván jednou za dva týdny a zabývá se otázkami soukromí a svobod v době informací.

FedEx Trade Networks si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit Zásady ochrany osobních údajů. Případné změny prosím pravidelně kontrolujte.

Použitím webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.